Förebyggande brandskyddsarbete
räddar liv & egendom

Vi arbetar med bred kompetens inom flera områden av förebyggande brandskydd:

Brandtätning

Om det börjar brinna är det viktigt att förhindra spridning av brand och rök.

LÄS MER

Brandskyddsmålning

Skydda bärande konstruktioner av stål, betong, trä och övriga ytskikt.

LÄS MER

Rökluckor

Vi har ett brett sortiment och hanterar alla rökluckor på marknaden.

LÄS MER

Nödbelysning & hänvisningsljus

Vi projekterar och utför installationer.

LÄS MER

Elbesiktning

För att upptäcka elfel som kan utgöra fara för person och egendom.

LÄS MER

Utredning

Kan omfatta en liten ombyggnation till  ny brandskyddsdokumentation.

LÄS MER

Inventering

Vi inventerar, kartlägger och dokumenterar brandskyddet.

LÄS MER

Brandlarm

Vi utför service och underhåll av de flesta brandlarm på marknaden.

LÄS MER

Brandskyddsprodukter

Vi erbjuder de flesta produkter inom brandskydd.

LÄS MER

Vi lyssnar på våra kunder och utgår alltid från kundens förutsättningar i arbetet med att förebygga brand. Målsättningen är att fastigheten efter vår insats skall uppfylla alla lagar och förordningar samt våra kunders krav på säkerhet.

Vill du rådgöra med en brandskyddsexpert?
Det är kostnadsfritt

Brandskyddsentreprenad

Brandsäkra utför entreprenader inom brand- och ljudtätning. Vi har all expertis som behövs för att säkerställa brandskyddet vid nyproduktion, ombyggnad eller lokaler som får ny användning. Vi vet vilka krav som ställs och ta fram förslag till lösning.

Installation

Vi utför installation av brandskydd och erbjuder de flesta produkter på marknaden. Vi identifierar eventuella brister och tar fram förslag till åtgärder så att du kan känna dig trygg i att uppfylla gällande lagar och förordningar.

Underhåll

Ett fungerande brandskyddsarbete bygger på löpande kontroller och underhåll av brandskyddsutrustningen. Vi gör underhåll av brandsläckare, utrymningsskyltar, rökluckor, stigarledningar och kontroll av brandtätning. Det bästa i alla lägen är att underhålla sitt brandskydd. För att säkerställa att det fungerar så genomför vi kontroller med lämpligt intervall.

Stefan Karlsson

Farsta Centrum

Vi har anlitat Brandsäkra när det kommer till förebyggande brandskydd. De är nytänkare som ständigt kommer med nya lösningar. De genomförde vår inventering av allt vårt brandskydd, taktila utrymmningsplaner samt underhåll av samtliga rökluckor.

SE FLER KUNDCASE 

VILL DU BLI
KONTAKTAD?

Vi ringer upp när
det passar dig!

Entreprenad inom brandskydd mote

Abonnera på en brandskyddsledare
från Brandsäkra

Vårt abonnemang ”Brandskyddsledare” är för alla kunder oavsett kunskapsnivå. Vår målsättning är att uppnå ett skäligt brandskydd med fokus på kostnadseffektiva lösningar och rätt prioritering. Brandsäkra säkerställer att verksamheten uppfyller aktuella regler och krav för brandskydd.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY