Vanliga frågor vi får:

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Det är lagstiftarens krav för att säkerställa att brandskyddet efterlevs. Alla verksamheter ska ha ett SBA och kravet är att det skall dokumenteras. Verksamhetens art och storlek styr omfattningen av dokumentationen. En liten och okomplicerad verksamhet kan klara sig med en begränsad dokumentation som kanske bara omfattar några sidor medan en omfattande verksamhet med olika risker kan behöva dokumenteras i flera pärmar.

Hur ofta behöver brandskyddet service?

Kravet är att brandskyddet skall fungera. För att säkerställa funktionen har Svenska Brandsäkerhetsföretagen, SVEBRA, arbetat fram riktlinjer för kontroll av brandskydd. Brandsäkra följer SVEBRAS riktlinjer vid service av brandskydd. Förutom årlig service av utrustning ska egenkontroller utföras under året.

Vad är en egenkontroll?

Egenkontroll är en okulär kontroll till skillnad från en service där brandskyddets olika funktioner provas. En egenkontroll utförs med stöd av en checklista som omfattar fastighetens brandskydd, från vind till källare och alla gemensamma utrymmen. Syftet är att okulärt kontrollera att brandskyddet är oskadat samt att upptäcka brister som kan påverka brandskyddet exempelvis brännbart material i utrymningsvägar, uppställda branddörrar, avlägsnad utrustning mm.

Hur många brandvarnare ska jag ha?

I bostäder ska man allra helst ha en brandvarnare i varje rum. Om man inte har det skall det finnas minst en per 60 m2 och att de inte sitter längre än 12 m från varandra. Om man inte har brandvarnare i sovrummen så bör de placeras i anslutning till sovrummen. Placera inte brandvarnaren nära köksspisen då man lätt får falsklarm vid matlagning.

Hur länge håller en brandvarnare?

Brandvarnarens livslängd är 10 år. De flesta nya brandvarnare har ett 10 års-batteri och när det gått 10 år så återvinner man och byter ut hela brandvarnaren mot en ny.

Vad är brandcell för något?

En brandcell är en del av en fastighet som skall begränsa brand under en förutbestämd tidsrymd, i bostadsfastigheter normalt i 60 minuter. Exempel på brandceller är bostadslägenheten i ett flerbostadshus, trapphuset, el-central, m fl. Brandcellernas avgränsning framgår av fastighetens brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation. 

Vad menas med brandtätning?

En brandcellsavgränsning som inte längre är hel behöver återställas. Det gör man genom att brandtäta. Brandtätningar kan variera i sin utformning beroende på vad som ska tätas – det kan vara sprickor, väggar, otäta dörrar eller håltagning som inte återställts på ett korrekt sätt. Brandtätningar utförs normalt med fog och drev, brandhärdiga skivor och bruk.

Jag har hört talas om rökluckor. Vad gör dom?

En röklucka eller brandgasventilation är i första hand ett verktyg för räddningstjänsten. Det är ett sätt för räddningstjänsten att ventilera utrymmen så att man kan utföra sitt arbete. De är normalt placerade i trapphus, källarvåningar, garage, hisschakt mm. Det finns fasad, mark och takluckor samt fönster som även agerar röklucka. Rökgasfläktar fyller samma funktion. Rökluckor skall vara uppmärkta.

Vad är Stigarledning?

En inbyggd ledning för att transportera vatten till olika våningsplan. Det är i första hand ett verktyg för räddningstjänsten. Intaget brukar finnas på bottenvåningen och uttag högre upp i trapphuset och normalt är dessa placerade på vart annat våningsplan. Stigarledningar ska vara uppmärkta.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY