Brandbesiktning är grunden för ett korrekt brandskydd

Du kan också fylla i formuläret nedan.

Vi på Brandsäkra är specialiserade på brandskydd.
Vi kan det här.  Vi börjar med en besiktning.

Vid en brandskyddsbesiktning utför vi en riskinventering samt inventering av byggnadstekniskt och övrigt brandskydd. Vi går  t.ex igenom alla brandcellsgränser så att de är intakta, att boende kan ta sig ut om det brinner och att blåljuspersonal kan komma in och arbeta utan hinder.

Vi vet var man ska leta och efter vad

Vi utgår ifrån hur fastigheten ser ut, om den är gammal eller ny, vem som bor där – till exempel om det finns funktionshindrade eller verksamheter med speciella behov, eller brandfarligt material som behöver rensas bort o.s.v.

” Brandskyddsbesiktningen är en nulägesanalys av fastighetens brandrisker och brandskydd. Fastighetens svaga punkter dokumenteras så att ni kan identifiera och åtgärda brandriskerna.”

Besiktning

Besiktningen genomförs av en brandkonsult som går igenom fastighetens allmänna utrymmen som exempelvis trapphus, källare, förråd, soprum och vind.

Dokumentation

Brandbesiktningen dokumenteras och resultatet går vi igenom tillsammans så att ni har möjlighet att ställa frågor om ni har några funderingar.

Rapport & rekommendationer

Rapporten beskriver nuläge i text och bild från fastigheten. Rekommendationer ges på vad som bör genomföras, för att bygga upp ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Kontakta oss idag
för en besiktning

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Fyll i intresseanmälan så återkopplar vi till dig med offert inom kort.

15 + 6 =

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY