ABONNEMANG

Brandskyddsansvarig för BRF och fastighetsägare

Vad ingår i abonnemanget?

SBA

Vi bygger upp det systematiska
brandskyddsarbetet. Rutiner, regler, handlingsplaner, kontrollsystem, instruktioner, byggnadsbeskrivning osv.

Dokumentation

Vi dokumenterar brandskyddet så att vi kan hålla kontroll  på och sänka kostnaderna för det löpande underhållet.

Information

Vi informerar alla boende om hur man ska agera vid brand samt hur ni i styrelsen arbetar med brandskyddet.

Årlig service

Vår servicetekniker gör årlig
service av ert brandskydd, till
exempel rökluckor, fasadluckor,
nödbelysning, med mera.

Revision

Vi reviderar årligen
ert systematiska
brandskyddsarbete.

Kontroller

Vår brandkonsult utför fyra
egenkontroller per år efter givna
kontrollsystem.

Abonnera på brandskyddsansvarig
från Brandsäkra

Fyll i dina uppgifter så hör vi oss. Vi börjar med en besiktning och rekommendation för att åtgärda myndighetskrav.

4 + 10 =

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är något som en BRF enligt lag är skyldig att bedriva för att förhindra brand.

Brandskyddsarbetet skall dokumenteras och utföras över tid. Med ett väl fungerande brandskydd kan du och dina grannar känna er trygga och sova gott om natten.

Vi valde Brandsäkra

 

”Att arbeta med Brandsäkra ger mig en trygghetskänsla. Jag har gjort det jag kan. Jag gjorde det jag kunde om något nu skulle hända.”

Kerstin, Brf Grinden

 

”Vi tyckte att det var bra att Brandsäkra tog ansvar. Då slipper vi kolla att allt stämmer, att brandvarnare funkar, att alla hål är täta.”

Anders Rollsten, ordförande Brf Björken 7

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY