Vi gör det enkelt för dig att ta ditt brandskyddsansvar

Sitter du i styrelsen i en BRF ansvarar du för att det finns ett SBA – ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten. Alla i styrelsen är ansvariga.

Läs mer om SBA

Vill du veta vad
som gäller för din fastighet?

BOKA BESIKTNING 

Brandsäkerhet är ett viktigt område. Du och dina grannar ska kunna sova tryggt om natten, utan oro för ditt ansvar eller brandsäkerheten. Systematiskt brandskyddsarbete är ett krav och behöver göras löpande, med kontinuerlig uppföljning.

Låter det svårt? Brandsäkra gör det enkelt.

Många tycker att brandskydd är svårt och har andra viktiga frågor att ta itu med. Brandsäkra gör det enkelt: vi kan ta ditt ansvar. Eftersom vi är specialiserade med fokus på flerbostadshus, kan vi göra det utan att det blir dyrt för föreningen. Vi har kompetens, rutiner och erfarenhet.

Med vårt abonnemang ”Brandskyddsansvarig” så inspekterar våra utbildade brandskyddstekniker er fastighet fyra gånger om året och föreslår nödvändiga åtgärder. Ni får en bra överblick – och bra beslutsunderlag för att brandskydda fastigheten. Enkelt och tryggt!

3 enkla steg för att upprätta ett SBA

1

Boka tid för
en besiktning
här eller ring oss
0771-19 22 00

2

Du får därefter
rekommendationer
och kan fatta beslut
om åtgärder

3

Välj Brandsäkras
abonnemang eller
upprätta eget
brandskyddsarbete

brandskydd brf översyn

Vad ingår i abonnemanget
Brandskyddsansvarig?

Med vårt abonnemang ”Brandskyddsansvarig” gör vi allt det arbete som behövs för att brandskyddet ska upprätthållas över tid, även när BRF-medlemmar flyttar. Styrelsemedlemmar i en BRF kan komma och gå – Brandsäkra består.

Vi är specialiserade på att göra det enkelt för dig att ta ditt ansvar

Fokusområde

Vi jobbar bara med brandskydd i fastigheter, med speciellt fokus på flerbostadshus.

Erfarenhet

Vi har ansvarat för brandsäkerheten i
ca 300 fastigheter med över 30 000 lägenheter.

Rutiner

Vi gör alltid en bakgrundsanalys
innan vi börjar föreslå åtgärder. Vi lär av över 1000 inspektioner/år.

Kompetens

Vi har el- och hissbehörighet, certifikat för takarbete, renovering och service av rökluckor, brandtätning m.m

Produkt & lösningsoberoende

Vår affär bygger inte på att vi säljer en viss produkt, istället förslår vi en lösning som är bäst för just din fastighet.

Vi axlar ditt ansvar

Vi gör det enkelt för dig att ta ansvar för brandsäkerheten så du och dina grannar kan sova gott om natten.

Kerstin i BRF Grinden

Hur kom Brandsäkra in i bilden?

Problemet var att vi inte tänkt på att förebygga brand och göra åtgärder där det brister. Man måste ha systematisk koll på brandvarnare i trapphus, säkra upp det här med rena förrådsgångar och trapphus eller brandsläckare på vissa strategiska platser.

FRÅGOR & SVAR
OM BRANDSKYDD

Varför Brandsäkra?

Fokuserad expertis

Vi jobbar bara med brandskydd i fastigheter. Vi är specialiserade på brandskydd i flerbostadshus.

Teknik och leverantörsoberoende

Vi säljer inte teknik och utrustning – vi hjälper dig med ditt ansvar, oavsett vad som behöver göras. Vi ser till att ni uppfyller SBA och rekommenderar de åtgärder som krävs.

Långsiktigt ansvar

Vi axlar ditt ansvar över tid, beroende på hur mycket du vill göra själv och hur mycket du vill överlåta på oss.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2022 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY