Brandskydd för bostadsrättsförening

Brandskyddet i bostadsrättsföreningar är en av våra specialkompetenser. Brandsäkra besitter omfattande erfarenhet från alla de bostadsrättsföreningar som har gett oss förtroendet att hantera deras brandskydd. Sitter du i styrelsen i en BRF ansvarar du för brandskyddet bl a att det finns ett SBA. Alla i styrelsen är ansvariga.

Läs mer om SBA

Vet du vad som gäller
för din brf?

BOKA BESIKTNING 

Är din brf i behov av ett Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA? På Brandsäkra hjälper vi mängder av bostadsrättsföreningar med brandskydd varje år. Vi utvecklar en genomtänkt plan för det systematiskt brandskyddsarbetet som skräddarsys efter den specifika föreningens förutsättningar och anpassas enligt de villkor som gäller för fastigheten eller fastigheterna.

Vilka lagar gäller för brandskydd i en bostadsrättsförening?

En av många viktiga skyldigheter som vilar på bostadsrättsföreningars axlar är att upprätthålla sitt brandskydd. Detta är en lagstadgad plikt som ingår i den s.k. Lag om skydd mot olyckor och det gäller för alla föreningar, i alla storlekar och på alla geografiska platser i Sverige. Vilken typ av lagstadgat brandskydd som krävs för en brf baseras dock på en rad olika faktorer.

Kraven för brandskyddet styrs av två regelverk, Boverkets Byggregler (BBR) och Lag om skydd mot olyckor (LSO).

Vad påverkar brandskyddskraven i en brf?

Det är många faktorer som påverkar brandskyddet i en bostadsrättsförening och i första hand är det två regelverk som styr brandskyddet i fastigheten:

Boverkets Byggregler (BBR) är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller för svenska byggnader. Byggreglerna som styr kraven på brandskyddet baseras bland annat på byggnadens ålder. Detta eftersom byggreglerna har förändrats över tiden vilket kan ha stor påverkan på utformningen av fastighetens brandskydd. En annan aspekt som styr brandskyddskravet är byggnadens höjd. Byggnader över en viss höjd har särskilda krav på brandskydd. Höjden påverkar bland annat säker utrymning eftersom det finns begränsningar i räddningstjänstens möjligheter att utrymma via stege. Därutöver finns det flera olika faktorer som påverkar kraven. Brandskyddskraven påverkas även av vilka typer av verksamheter – förutom bostäderna – som bedrivs i bostadsrättsföreningens fastighet. Om föreningen hyr ut eller bedriver annan verksamhet än bostäder kan det påverka utformningen av brandskyddet. Det kan få stor inverkan om man tar in en hyresgäst med en verksamhet som fastighetens brandskydd inte är anpassat för. 

Lag om skydd mot olyckor (LSO) reglerar hur man som fastighetsägare ska agera för att förebygga och förhindra att allvarlig olycka såsom brand uppstår i fastigheten. I lagen hittar man också grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt med brandskyddet.

Grundkrav för brandskydd i en bostadsrättsförening

Ett grundkrav för en brf är att upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det skall dokumenteras och vara framtaget för den aktuella fastigheten och kommer att utgöra grunden för brandskyddsarbetet i fastigheten. I dokumentationen framgår vilka regler man satt upp för brandskyddet, vem som är ansvarig och vad som skall kontrolleras och hur ofta. Innan man kan påbörja ett brandskyddsarbete i lagens mening behöver man först göra en analys av nuläget. Det gör man enklast genom att låta utföra en brandskyddsbesiktning. Besiktningen genomförs av en brandkonsult som går igenom fastighetens allmänna utrymmen. Brandskyddsbesiktningen dokumenteras och resultatet presenteras i en rapport. Rapporten beskriver nuläge i text och bild från fastigheten. Rekommendationer ges på vad som bör genomföras, för att bygga upp ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskydd för bostadsrättsföreningar

En brf som vill uppfylla lagar och regler för sitt brandskydd tvingas ta hänsyn till en lång rad aspekter innan de kan skrida till verket. De som nämns i stycket ovan är bara några av dem. Detta arbete kan vara både tidskrävande och kännas svårt eftersom kunskap om brandskydd i fastigheter inte direkt är något som gemene man besitter. Dessutom är det förstås oerhört viktigt att arbetet blir rätt, både ur en brandskyddssynpunkt men också för att bostadsrättsföreningen ska slippa göra om arbetet från början.

Det finns flera anledningar som gör att många bostadsrättsföreningar vänder sig till professionella företag för hjälp med brandskydd. Företag som Brandsäkra, helt enkelt!

Brandsäkra har kunskap om brandskydd i bostadsrättsföreningar

När du vänder dig till Brandsäkra får du hjälp av medarbetare med många års erfarenhet av brandskyddsarbete i brf:er. Vårt team har stor erfarenhet av brandskyddsarbetet i just bostadsrättsföreningar. Vi ser till att göra det som många tycker är krångligt till någonting som är enkelt.

Brandsäkras process

Vi har driftsatt SBA, utbildat, och tagit fram skräddarsydda lösningar inom brandskydd för ett stort antal bostadsrättsföreningar genom åren.

Efter genomförd besiktning kommer er bostadsrättsförening att få en rapport på status samt förslag på brandskydd och åtgärder som baseras lagkrav och era specifika behov. I detta förslag kommer tydlig information om kostnader och utförande av arbetet att framgå.

Som kund hos Brandsäkra kan man välja tjänsten Brandskyddsansvarig för att överlämna ansvaret för kontroller av brandskyddet till oss. En smidig lösning som gör att föreningen får tid över att koncentrera sig på annat!

Brandskyddsansvar i brf

I tjänsten ingår att vi tar fram ett SBA (systematiskt brandskyddsarbete) som anpassas helt efter er bostadsrättsförenings behov av brandskydd. Det består av flera delar och utformas beroende på brandskyddskraven för fastigheten och verksamheten.

Finns det externa hyresgäster så bör man vara överens om var gränsdragningen mellan föreningens ansvar och den externa hyresgästen – vi hjälper till att upprätta en gränsdragningslista så blir det tydligt vem som ansvara för vad.

Vi lägger upp en plan för de kontroller som skall utföras i fastigheten. De flesta vill att vi sköter egenkontroller & service och återkopplar till styrelsen löpande. Då ingår även service av brandskyddet i fastigheten enligt SVEBRAs riktlinjer.

Önskar man utföra sina egenkontroller själv har vi ett enkelt och bra verktyg som används på mobilen, paddan eller datorn – SBA Online. Alla kontroller sparas och man får påminnelser när det är dags att utföra nästa kontroll.

Vägen till brandskydd börjar med en första kontakt. Ring oss på 0771-19 22 00 så bokar vi in en besiktning och ett första möte.

Skribent: Jonas Hallberg
Brandskyddsrådgivare
070-3100901
jonas.hallberg@brandsakra.se

Funderar du över brandskyddet i er brf?

Vi har stor erfarenhet av brandskydd i brf eftersom vi sköter brandskyddet i närmare 1000 föreningar och mer än 50 000 bostäder. 

Kontakta Brandsäkra, telefon 0771-19 22 00 eller info@brandsakra.se

3 enkla steg för att upprätta ett SBA

1

Boka tid för
en besiktning
här eller ring oss
0771-19 22 00

2

Du får därefter
rekommendationer
och kan fatta beslut
om åtgärder

3

Välj Brandsäkras
abonnemang eller
upprätta eget
brandskyddsarbete

brandskydd brf översyn

Vad ingår i abonnemanget
Brandskyddsansvarig?

Med vårt abonnemang ”Brandskyddsansvarig” gör vi allt det arbete som behövs för att brandskyddet ska upprätthållas över tid, även när BRF-medlemmar flyttar. Styrelsemedlemmar i en BRF kan komma och gå – Brandsäkra består.

Vi är specialiserade på att göra det enkelt för dig att ta ditt ansvar

Fokusområde

Vi jobbar bara med brandskydd i fastigheter, med speciellt fokus på flerbostadshus.

Erfarenhet

Vi har ansvarat för brandsäkerheten i
ca 1000 fastigheter med över 50 000 lägenheter.

Rutiner

Vi gör alltid en bakgrundsanalys
innan vi börjar föreslå åtgärder. Vi lär av över 1000 inspektioner/år.

Kompetens

Vi har el- och hissbehörighet, certifikat för takarbete, renovering och service av rökluckor, brandtätning m.m

Produkt & lösningsoberoende

Vår affär bygger inte på att vi säljer en viss produkt, istället förslår vi en lösning som är bäst för just din fastighet.

Vi axlar ditt ansvar

Vi gör det enkelt för dig att ta ansvar för brandsäkerheten så du och dina grannar kan sova gott om natten.

Kerstin i BRF Grinden

Hur kom Brandsäkra in i bilden?

Problemet var att vi inte tänkt på att förebygga brand och göra åtgärder där det brister. Man måste ha systematisk koll på brandvarnare i trapphus, säkra upp det här med rena förrådsgångar och trapphus eller brandsläckare på vissa strategiska platser.

FRÅGOR & SVAR
OM BRANDSKYDD

Varför Brandsäkra?

Fokuserad expertis

Vi jobbar bara med brandskydd i fastigheter. Vi är specialiserade på brandskydd i flerbostadshus.

Teknik och leverantörsoberoende

Vi säljer inte teknik och utrustning – vi hjälper dig med ditt ansvar, oavsett vad som behöver göras. Vi ser till att ni uppfyller SBA och rekommenderar de åtgärder som krävs.

Långsiktigt ansvar

Vi axlar ditt ansvar över tid, beroende på hur mycket du vill göra själv och hur mycket du vill överlåta på oss.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY