Brandskydd bostadsrättsförening

Sitter du i styrelsen i en BRF ansvarar du för att det finns ett SBA – ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten. Alla i styrelsen är ansvariga.

Läs mer om SBA

Vill du veta vad
som gäller för din fastighet?

BOKA BESIKTNING 

Är din brf i behov av att sätta upp ett SBA? På Brandsäkra hjälper vi mängder av bostadsrättsföreningar med brandskydd varje år. Vi tar fram ett systematiskt brandskyddsarbete som anpassas helt utifrån den specifika föreningens situation och utefter de villkor som gäller för fastigheten/fastigheterna.

Brandskydd för brf

En av många viktiga skyldigheter som vilar på bostadsrättsföreningars axlar är att upprätthålla sitt brandskydd. Detta är en lagstadgad plikt som ingår i den s.k. Lagen om skydd mot olyckor och det gäller för alla föreningar, i alla storlekar och på alla geografiska platser i Sverige. Vilken typ av lagstadgat brandskydd som krävs för en viss brf baseras dock på en rad olika komponenter.

Kraven för brandskyddet styrs av två regelverk, Boverkets Byggregler (BBR) och Lag som skydd mot olyckor (LSO).

Kraven baseras bland annat på hur hög byggnaden i fråga är. Byggnadens ålder är också en aspekt som tas hänsyn till i brandskyddskravet. Detta eftersom byggreglerna har förändrats över tiden vilket kan ha stor påverkan på utformningen av fastighetens brandskydd. En tredje aspekt som avgör vilket brandskydd som bostadsrättsföreningen måste ha är om andra verksamheter – förutom bostäderna – kommer att bedrivas i fastigheten, och i så fall vilka typer av verksamheter.

En brf som vill uppfylla lagar och regler för sitt brandskydd tvingas ta hänsyn till en lång rad aspekter innan de kan skrida till verket. De som nämns i stycket ovan är bara några av dem. Detta arbete kan vara både tidskrävande och kännas mycket svårt eftersom kunskap om brandskydd i fastigheter inte direkt är något som gemene man besitter. Dessutom är det förstås oerhört viktigt att arbetet blir rätt, både ur en brandskyddssynpunkt men också för att föreningen ska slippa göra om arbetet från början.

Det är dessa anledningar som gör att många bostadsrättsföreningar istället vänder sig till professionella företag för hjälp med brandskydd. Företag som Brandsäkra, helt enkelt!

Brandsäkra – Brandskydd för bostadsrättsföreningar

När du vänder dig till Brandsäkra får du hjälp av personal med många års erfarenhet av brandskyddsarbete. Vårt team har utbildat, satt upp SBA och tagit fram skräddarsydda lösningar inom brandskydd för mängder av bostadsrättsföreningar genom åren. Vi ser till att göra det som många tycker är krångligt till någonting ganska enkelt.

Vår process

Vägen till brandskydd för er brf börjar med en första kontakt. Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 0771-19 22 00 så ser vi till att boka in en besiktning och ett första möte. Efter att vi har genomfört besiktningen kommer er bostadsrättsförening sedan att få ett förslag på brandskydd och åtgärder som baseras lagkrav och specifika behov. I detta förslag kommer tydlig information om kostnader och utförande av arbetet att framgå.

Som kund hos Brandsäkra kan man välja att antingen själv sköta de regelbundna kontrollerna av brandskyddet eller att teckna abonnemanget ’Brandskyddsansvarig’. I det senare överlämnas ansvaret för kontroller av brandskyddet i er brf till oss. En smidig lösning som gör att föreningen får tid över att koncentrera sig på annat!

Brandskydd för er brf

Brandsäkra upprättar ett SBA (strategiskt brandskyddsarbete) som anpassas helt efter er bostadsrättsförenings behov av brandskydd. En SBA består av flera delar och kan utformas lite olika beroende på hur brandskyddskraven hos den specifika föreningen ser ut. Ofta ingår:

Ansvarsbeskrivning

Här framgår tydligt vem som bär ansvar för vad när det gäller brandskydd i er brf. Instruktioner och riktlinjer ges till den eller dessa personer om hur säkerheten kan efterlevas.

Egenkontroll

Brandskydd i en bostadsrättsförening måste kontrolleras regelbundet. Hur ofta och vad som behöver göras framgår i den checklista som kommer med ett SBA.

Utbildning

Utbildning i SBA-sammanhang kan betyda en rad olika moment. I vissa fastigheter krävs exempelvis att s.k. brandövningar ska ske med jämna mellanrum. I bostadsrättsföreningar kan det handla om att säkerställa att kunskap om brandskyddet når boende.

Funderar du över brandskyddet i er brf?

Kontakta Brandsäkra idag!

0771-19 22 00

3 enkla steg för att upprätta ett SBA

1

Boka tid för
en besiktning
här eller ring oss
0771-19 22 00

2

Du får därefter
rekommendationer
och kan fatta beslut
om åtgärder

3

Välj Brandsäkras
abonnemang eller
upprätta eget
brandskyddsarbete

brandskydd brf översyn

Vad ingår i abonnemanget
Brandskyddsansvarig?

Med vårt abonnemang ”Brandskyddsansvarig” gör vi allt det arbete som behövs för att brandskyddet ska upprätthållas över tid, även när BRF-medlemmar flyttar. Styrelsemedlemmar i en BRF kan komma och gå – Brandsäkra består.

Vi är specialiserade på att göra det enkelt för dig att ta ditt ansvar

Fokusområde

Vi jobbar bara med brandskydd i fastigheter, med speciellt fokus på flerbostadshus.

Erfarenhet

Vi har ansvarat för brandsäkerheten i
ca 300 fastigheter med över 30 000 lägenheter.

Rutiner

Vi gör alltid en bakgrundsanalys
innan vi börjar föreslå åtgärder. Vi lär av över 1000 inspektioner/år.

Kompetens

Vi har el- och hissbehörighet, certifikat för takarbete, renovering och service av rökluckor, brandtätning m.m

Produkt & lösningsoberoende

Vår affär bygger inte på att vi säljer en viss produkt, istället förslår vi en lösning som är bäst för just din fastighet.

Vi axlar ditt ansvar

Vi gör det enkelt för dig att ta ansvar för brandsäkerheten så du och dina grannar kan sova gott om natten.

Kerstin i BRF Grinden

Hur kom Brandsäkra in i bilden?

Problemet var att vi inte tänkt på att förebygga brand och göra åtgärder där det brister. Man måste ha systematisk koll på brandvarnare i trapphus, säkra upp det här med rena förrådsgångar och trapphus eller brandsläckare på vissa strategiska platser.

FRÅGOR & SVAR
OM BRANDSKYDD

Varför Brandsäkra?

Fokuserad expertis

Vi jobbar bara med brandskydd i fastigheter. Vi är specialiserade på brandskydd i flerbostadshus.

Teknik och leverantörsoberoende

Vi säljer inte teknik och utrustning – vi hjälper dig med ditt ansvar, oavsett vad som behöver göras. Vi ser till att ni uppfyller SBA och rekommenderar de åtgärder som krävs.

Långsiktigt ansvar

Vi axlar ditt ansvar över tid, beroende på hur mycket du vill göra själv och hur mycket du vill överlåta på oss.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2023 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY