Systematiskt brandskyddsarbete är ett lagkrav

Lite förenklat är SBA en metod för ett fungerande brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är något som en fastighetsägare och bostadsrättsförening enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår.

Få en kostnadsfri Brandskyddsrådgivning som ett första steg

KONTAKTA OSS

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det är viktigt att man definierar vem som ansvarar för vad.

 

Systematiskt Brandskyddsarbete till en bostadsfastighet omfattar normalt följande:

  • Brandskyddspolicy
  • Byggnadsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Riskinventering
  • Brandskyddsansvarig
  • Information till boende
  • Brandskyddsregler
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning

Det är samma krav för en BRF som för en fastighetsägare. En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp, vilket bör ske årligen. Uppföljningen innebär att man går igenom varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet och kontrollerar att man utfört egenkontroller löpande under året och årlig service av behörig brandskyddstekniker, samt att man vid behov ändrar det som är inaktuellt.

Behöver du hälp att bygga upp ett SBA?

Det första steget är ofta en kostnadsfri brandskyddsrådgivning med någon av våra brandskyddskonsulter som tar för att ta fram ett förslag för den aktuella fastigheten. Komplettera med en brandskyddsbesiktning och lägg grunden till ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Med ett väl fungerande brandskydd kan du känna dig trygg.

SBA Online

Med SBA Online – det digitala verktyget – har du kontroll över ert systematiska brandskyddsarbete.

Läs mer →

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY