Brandtätning

(Brand och ljudtätning)

Med en korrekt utförd brandtätning blir din byggnad säker. Om det börjar brinna är det viktigt att förhindra spridning. I en brandtätad byggnad begränsas branden och på så sätt underlättas arbetet med att släcka elden.

En brandtätning ska upprätthålla brandcellens avskiljande funktion och ska förhindra att brand och rök sprider sig från en brandcell till en annan i fastigheten. Det bästa är om vi kan vara med från början, det blir alltid mest kostnadseffektivt. Ofta kan vi redan under projektet bygga in en brandtätande funktion och då kan man med betydligt mindre insats slutföra brandtätningen med garanterat resultat.

Vi utför alla typer av brandtätning i bjälklag och väggar. Vi brandtätar alla typer av genomföringar i väggar som har krav Ei30, Ei60 och Ei90. Vi brandtätar bjälklag till Ei30, Ei60 och Ei90. Brandtätning är ljud, gas och lukttät.

Behöver du hjälp
med brandtätning?
Kontakta oss
0771-19 22 00 eller
skicka ett meddelande!

5 + 10 =

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY