Inventering Brandskydd

Brandsäkra inventerar, kartlägger och dokumenterar brandskyddet i fastigheter. Vi tar fram åtgärdsförslag för eventuella brister och ger förslag på förbättringsområden avseende fastighetens brandskydd. Syftet kan vara att exempelvis få kontroll över fastighetens befintliga brandskydd, som underlag inför projektering eller som underlag för ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Vi utför även brandskyddsbesiktningar för att kvalitetssäkra arbete utfört av entreprenörer i syfte att säkerställa att byggnaden uppfyller gällande regelverk. Inventeringen och utförs med hänsyn till det regelverk som gällde då den aktuella byggnaden uppfördes samt utifrån dagens regelverk och Lag om Skydd mot Olyckor, LSO, avseende ”skäligt brandskydd”.

Behöver du hjälp med brandskyddsinventering
eller vill veta mer
kring hur vi arbetar?

2 + 8 =

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY