Byte av rökluckor

Kund: Haninge Bostäder

Behöver ni se över era rökluckor?

KONTAKTA OSS →

Bakgrund

Rökluckorna i fastigheterna från 1966 är original och i behov av utbyte. Vissa öppna inte korrekt och det förekommer läckage vid hårt regn, tidens tand har gjort sitt.

Uppdrag

På uppdrag av Haninge Bostäder skall 32 stycken rökluckor bytas ut för att säkerställa dess funktion.

Resultat

Brandsäkra levererar 32 stycken utbytta rökluckor, driftsatta, funktionstestade och godkända av kundens besiktningsman.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

Befintliga luckor är av äldre modell monterade på yttertak och inåtgående. Det är en typ av lucka som har en svaghet avseende täthet över tid.

Nuförtiden är alla rökluckor som monteras på yttertak utanpåliggande. Det är en säkrare lucka när det kommer till täthet och livslängd.

De befintliga luckorna demonteras tillsammans med täckplåtarna, ett fåtal håltagningar hade fuktskador i sarg och repareras med ny träram. Luckorna får nya tätlister monterade och lyfts på plats. De fixeras i ramen och öppningsmekanismen kopplas in.

Alla luckor funktionstestas innan de plåtas mot taket och arbetet dokumenteras löpande genom vårt egenkontrollprogram.

 

Fastigheterna har tre våningar med uppgångslucka från trapphus till tak. Den är inte tillräckligt stor så de nya rökluckorna lyfts på plats med kranbil.

Kranbilen har en jibb vilket möjliggör olika lyftvinklar. Genom att vika in den yttersta delen av kranarmen över taket hamnar luckan rätt och kan enkelt sänkas ned på plats.

De nya luckorna monteras med nya tätlister mot sarg och plåtas på plats. I det här projektet valde vi en kupollucka med samma typ av öppningsmekanism som befintliga luckor.

Öppningsmekanismen är vajerstyrd från bottenvåning och ny vajer monteras i den befintliga kanaliseringen. Det är en prisvärd och driftsäker lösning och det finns ingen anledning att byta till elektrisk manövrering om kunden inte har behov av nya funktioner som exempelvis motorstyrd komfortöppning.

Rökluckor har normalt sett tre öppningsmöjligheter; genom manöverdon (vev eller knapp i trapphus), draghandtag på taket eller genom smälbleck som löser ut om temperaturen blir alltför hög.

Varje röklucka kontrolleras och dokumenteras individuellt med bl a information om årtal på ingående komponenter, funktionstest av öppning från både draghandtag och manöverdon. Dokumentation överlämnas till kund som underlag för slutbesiktning.

 

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY