Rökluckor

(Brandgasventilation)

Rökluckor eller rökgasventilation används för att evakuera rök ifrån trapphus, lokaler och liknande. De minskar skadorna i händelse av brand. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och det som finns i byggnaden samt försvårar släckningsarbetet.

Rökluckor monteras i tak, vägg eller mark. Brandsäkra levererar nya luckor, renoverar befintliga och byter ut skadade luckor. Vi utför service och underhåll av rökluckor. Vi har ett brett sortiment av rökluckor och hanterar alla på marknaden förkommande rökluckor.

Behöver du installera
nya rökluckor
eller se över befintliga ? Kontakta oss!

7 + 13 =

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2023 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY