Elbesiktning för en säkrare fastighet

Du kan också fylla i formuläret nedan.

Vi på Brandsäkra är specialiserade på brandskydd.
Gör en elbesiktning och få koll på brandriskerna.  

Vid en elbesiktning utför vi en genomgång av fastighetens elnät. Vi går  t.ex igenom allmänna utrymmen, vind, källare, undercentraler och garage. Vi gör stickprover i bostadslägenheterna.

Vi utgår ifrån fastigheten, om den är gammal eller ny, vem som bor där – till exempel om det finns externa hyresgäster som förbrukar el eller om det finns andra större elförbrukare i fastigheten. Finns det planer på att erbjuda laddplatser eller liknande.

” Elbesiktningen är en nulägesanalys av fastighetens elnät där svaga punkter dokumenteras så att ni kan identifiera och åtgärda brandriskerna.”

Besiktning

Besiktningen genomförs av en auktoriserad elektriker som går igenom fastighetens elnät som exempelvis  trapphus, källare, förråd, vind, soprum, undercentral och stickprov i lägenheter.

Dokumentation

Elbesiktningen dokumenteras och vi går tillsammans igenom resultatet så att ni har möjlighet att få era funderingar och frågor besvarade.

Rekommendationer & rapport

Rapporten är en nulägesbeskrivning med text och bild samt rekommendationer om det finns några åtgärder som behöver genomföras. 

Kontakta oss idag
för en elbesiktning

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Fyll i intresseanmälan så återkopplar vi till dig med offert inom kort.

8 + 14 =

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY