Så fungerar systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Lite förenklat är SBA en metod för ett fungerande brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är något som en fastighetsägare och bostadsrättsförening enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår. Brandskyddsarbetet skall dokumenteras och utföras över tid. Med ett väl fungerande brandskydd kan du känna dig trygg i bostaden.

Det första steget är ofta en kostnadsfri brandskyddsrådgivning med någon av våra brandskyddskonsulter som tar fram ett förslag för den aktuella fastigheten. Komplettera med en brandskyddsbesiktningen och lägg grunden till ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Våra kunder är fastighetsägare, fastighetsförvaltare och BRF er.

Systematiskt Brandskyddsarbete till en bostadsfastighet omfattar normalt följande:

  • Brandskyddspolicy
  • Byggnadsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Riskinventering
  • Brandskyddsansvarig
  • Information till boende
  • Brandskyddsregler
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning

Det är samma krav för en BRF som för en fastighetsägare. Dokumentation för det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, sammanställs efter platsbesök då även befintligt brandskydd inventeras och egenkontrollista upprättas.

Läs mer om brandskyddsbesiktning. Nu till kampanjpris!

Kontakta mig!

Använd gärna formuläret eller ring 0771 – 19 22 00

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kontakta mig angående SBA eller besiktning

Kontakta mig, jag har frågor om brandskydd

Meddelande

Vi hjälper fastighetsägare med systematiskt brandskyddsarbete, SBA i hela landet.

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om du vill att vi besöker er fastighet!