Service röklucka

Vi hjälper er med service och underhåll av era rökluckor. Brandgasventilatorn har en viktig funktion vid brand.

En röklucka behöver underhållas för att fungera säkert. Vid översynen säkerställer en brandskyddstekniker att rökluckan öppnar och stänger som den ska samt kontrollerar alla ingående komponenter. Vidare kontrolleras att rökluckan är uppmärkt och går att manövrera som de är tänkt. Efter utförd kontroll rapporteras eventuella avvikelser för åtgärd så att ni kan vara trygga med att rökluckan fungerar.

En röklucka är Räddningstjänstens hjälpmedel för att ventilera rök i trapphus och andra utrymmen. Brandgasventilator är den korrekta benämningen för röklucka.

Installation rökluckor

Brandsäkra utför installation brandgasventilator / röklucka. Vi utför både nyinstallation och utbyte av befintliga rökluckor. Om fastigheten är försedd med en röklucka så är kravet att den skall fungera. En röklucka som inte fungerar kan äventyra liv och egendom.

Kontakta oss om ni är osäker på om rökluckan fungerar så kan vi kontrollera att ni uppfyller gällande lagar och regler.

Vi arbetar med en bred kompetens inom olika områden av förebyggande brandskydd. Inom installation brandskydd gör vi exempelvis:

  • Upprättar SBA Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Brandgasventilator / röklucka
  • Brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare
  • Brandcellstätning / brandtätning
  • Brandcellsdörrar
  • Brandlarm och sprinklersystem
  • Utrymningsvägar
  • Skyltar och dekaler
  • Utrymningsbelysning / nödljus

Fungerande brandskydd

Ett väl fungerande brandskyddsarbete omfattar löpande kontroller och underhåll av brandskyddet. Vi hjälper till med underhåll av service av brandskydd såsom röklucka, brandsläckare, utrymningsskylt, stigarledning och kontroll av brandtätning.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan förenkla ditt brandskyddsarbete och fortsätta sova gott om natten.

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss.
Använd gärna formuläret eller ring: 08 – 774 91 19

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kontakta mig angående service

Kontakta mig angående installationer

Meddelande

Brandsäkra gör installation brandskydd i hela landet

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om du vill att vi besöker er fastighet!