Brandskyddsentreprenader

Vi utför brandskyddsentreprenader. Ska fastigheten byggas om eller får lokaler annan användning som innebär att brandskyddet behöver förstärkas? Lösningen kan vara utformning av lokalen eller komplettering med brandskyddsutrustning för att uppnå ett tillfredsställande brandskydd. Kanske finns det håltagningar som behöver brandtätas? Brandtätning är ett effektivt sätt att återställa brandcellen för att förhindra spridning av brand och brandgaser. Kanske vet ni redan vad som behöver åtgärdas annars hjälper vi er med vilka krav som ställs och ta fram förslag till lösning.

Installation brandskydd

Brandsäkra utför installation brandskydd och erbjuder de flesta produkter inom brandskydd. Vi identifierar eventuella brister och tar fram förslag till åtgärder så att du vara trygg i att uppfylla gällande lagar och förordningar.

Vi arbetar med en bred kompetens inom olika områden av förebyggande brandskydd. Installation brandskydd kan handla om översyn av befintliga installationer eller nyinstallation. Inom installation brandskydd gör vi exempelvis:

  • Brandsläckare, brandvarnare och brandfiltar
  • Brandlarm och sprinklersystem
  • Brandtätning / Brandcellstätning
  • Brandcellsdörrar
  • Röklucka / Brandgasventilation
  • Utrymningsvägar som trappor och dörrar
  • Brand- och stöldskydd
  • Skyltar och dekaler
  • Nödljus / Utrymningsbelysning

Underhåll brandskydd

Ett fungerande brandskyddsarbete bygger på löpande kontroller och underhåll av brandskyddsutrustningen. Vi gör underhåll av exempelvis service brandsläckare, utrymningsskyltar, rökluckor, stigarledningar och kontroll av brandtätning. Kanske funderar ni på att fylla på brandsläckaren? Det kan löna sig i vissa fall, men ibland är det bättre att byta ut brandsläckaren. Det bästa i alla lägen är att underhålla sitt brandskydd. För att säkerställa att det fungerar så genomför vi kontroller med lämpligt intervall. Kontakta oss om du vill rådgöra med en brandskyddsexpert – det är kostnadsfritt.

Kontakta mig!

Använd gärna formuläret eller ring 0771 – 19 22 00

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kontakta mig angående service

Kontakta mig angående installationer

Meddelande

Brandsäkra gör installation brandskydd i hela landet

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om du vill att vi besöker er fastighet!