Viktigt att kontrollera brandskyddet

Här nedan har vi en checklista med kontrollpunkter för brandskyddet. Kom ihåg att noga dokumentera och protokollföra kontroller när ni bedriver systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt spara detta på ett säkert ställe för att kunna uppvisa om Räddningstjänsten gör tillsyn. Vill du hellre att vi hjälper dig med alla bitar, är du välkommen att höra av dig på 0771-19 22 00

Checklista brandskydd

  • Bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete som dokumenteras, uppdateras och kontrolleras löpande?
  • Är brandceller intakta och kontrollerade?
  • Är fastighetens rökluckor funktionstestade enligt gällande riktlinjer?
  • Är fastighetens brandlarm funktionstestat enligt gällande riktlinjer?
  • Är fastighetens stigarledningar funktionstestade enligt gällande riktlinjer?
  • Är fastighetens utrymningsvägar fria från möbler, kartonger och annat skräp?
  • Är brandsläckningsutrustningen funktionskontrollerad och servad?
  • Är förråd och förvaringsutrymmen inventerade beträffande brandfarligt material?
  • Är fastighetens utrymningsbelysning på gemensamma platser kontrollerad enligt gällande riktlinjer?
  • Är de boende informerade om hur man bör agera vid brand?