Så säger lagen

– som hyresvärd eller styrelse i BRF har du långtgående krav reglerat i lag. Se till att du uppfyller alla delar!

I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) regleras att den som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad har ansvaret för brandskyddet i den. Arbetet ska dokumenteras och följas upp över tid. Ett bra brandskyddsarbete innebär inte bara åtgärder som underlättar utrymning och släckning. Ett bra brandskyddsarbete innebär att förebygga att en brand över huvud taget uppstår.

Krav på dokumentation

Lagen om skydd mot olyckor är långtgående. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa ett fungerande brandskydd över tid. Det skall bland annat omfatta en beskrivning av både tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder. Tekniska brandskyddsåtgärder kan vara utrustning för brandsläckning och åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. I en bostadsrättsförening eller bostadsfastighet bör det systematiska brandskyddsarbetet ingå i underhållsplanen. Vid en tillsyn skall dokumentation som omfattar även genomförda egenkontroller kunna uppvisas för Räddningstjänsten.

Vilket ansvar har fastighetsägare eller styrelsen?

Frågor om brandskydd och ansvar?

Tveka inte att kontakta oss.
Använd gärna formuläret eller ring: 0771 – 19 22 00

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kontakta mig angående SBA eller besiktning

Kontakta mig, jag har frågor om brandskydd

Meddelande

Lagen om skydd mot olyckor är långtgående. Bransäkra finns i hela Sverige.

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om vi vill att vi besöker er fastighet!

Button Text