Vilket brandskyddsansvar har du som styrelseledamot i en bostadsrättsförening eller ägare av en fastighet?

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor regleras att den som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad har ansvaret för brandskyddet i den. Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

Räddningstjänstens insatser bygger på att ägaren av fastigheten tar sitt ansvar.

 Rökluckor

Fastighetsägaren ansvarar för att rökluckorna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade. Rökluckornas funktion är att ventilera ut brandgaser från trapphuset. Gaserna kan också ventileras ut genom vanliga öppningsbara fönster som alternativ till röklucka.

Stigarledningar

I byggnader över åtta våningar ska stigarledningar finnas. Stigarledningarna används av brandförsvaret för att underlätta vid en insats genom att snabbt få brandvatten till våningsplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att stigarledningarna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade.

Lägenhetsdörrar

Fastighetsägaren ansvarar för att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell rök inte sprids till trapphuset och in i andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell som ska motstå brand och rök i 60 min och dörrar skall hålla brand och rök ute i 30 min (vilket motsvarar 60 min mellan lägenheterna). Detta gäller dörrar i fastigheter byggda ungefär efter 60-talet. I äldre fastigheter är brandskyddet på dörrarna vanligtvis 15 min på grund av dåtidens brandskyddsregler. I bostadsrättsföreningar kan ansvarsförhållandet vara annorlunda då ansvaret för dörren ofta ligger hos bostadsrättsinnehavaren.

Brandvarnare i bostaden

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden och den boende ansvarar för att den fungerar. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att brandvarnare finns och fungerar. En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel trapphus, källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är normalt inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inte annat är avtalat med hyresgästen.

Annat byggnadstekniskt brandskydd

Fastighetsägaren ansvarar för att brandceller är intakta, d v s tätas efter håltagning och att dörrar till brandceller hålls stängda med exempelvis fungerande dörrstängare mot vind och källare.

Information till boende

Fastighetsägaren har ett ansvar att informera de boende om hur de kan förebygga en brand samt hantera en brand om den ändå skulle inträffa.

Framkomlighet för brandförsvaret

Fastighetsägaren ansvarar för att brandförsvaret har möjlighet att komma fram till fastigheten. Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa är till för att brandbilarna ska kunna komma fram och bistå med utrymning och släckinsats. Det är viktigt att räddningsvägarna är framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder samt att de hålls snöröjda under vintern. Containers, låsta bommar eller tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem i en akut situation. Fastighetsägaren kan inte ta bort en räddningsväg såvida man inte bygger om huset och kraven på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall. Utrymning med hjälp av brandförsvarets utrustning kan förekomma för fastigheter upp till åtta våningar. Hus som är högre ska ha brandsäkra trapphus.

Korrekta kontaktuppgifter i trapphuset

Vi ett eventuellt brandtillbud i en fastighet kommer brandstyrkan att kontakta fastighetsägaren. Därför är det av vikt att se till att kontaktuppgifterna till fastighetsägaren och eventuellt journummer i trapphuset är korrekt.

 

Källa: Storstockholms Brandförsvar

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss.
Använd gärna formuläret eller ring: 0771 – 19 22 00

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kontakta mig angående SBA eller besiktning

Kontakta mig, jag har frågor om brandskydd

Meddelande

Lagen om skydd mot olyckor är långtgående. Bransäkra finns i hela Sverige.

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om vi vill att vi besöker er fastighet!